10 สายงาน ที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน

10 สายงาน ที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน

ต้องยอมรับว่าในปัจจุบัน คนที่เรียนจบใหม่ตกงานกันเยอะมาก บางสาขาอาชีพจบออกมากันแทบจะล้นตลาด มีมากเกินความต้องการของตลาดแรงงาน แต่ก็ยังมีสายงานที่ยังเป็นที่ต้องการของตลาดอยู่ โดยข้อมูลจาก คุณ วรรณชัย ไพบูลย์บารมี ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการ แห่งแมนพาวเวอร์กรุ๊ป ซึ่งถือเป็นบริษัทเกี่ยวกับบุคลากร และ ที่ปรึกษาด้านแรงงานที่มีชื่อเสียง ได้ออกมาให้ข้อมูลถึงภาพรวมของตลาดแรงงานที่น่าสนใจในบ้านเรา

เป็นที่ทราบกันว่า ปัจจุบันนั้นเศรษฐกิจเริ่มชะลอตัว และ ถดถอยลงในบางแห่ง ไม่ใช่แค่ในบ้านเรา แต่เป็นแบบนี้กันทั่วโลก สาเหตุหลักมาจากปัญหาการค้าระหว่าง ” ส ห รั ฐ อ เ ม ริ ก า และ จี น “ ปัญหาเศรษฐกิจระหว่าง ” ญี่ ปุ่ น และ เ ก า ห ลี ใ ต้ “ รวมไปถึงความผันผวนของค่าเงินในแต่ละประเทศ อีกทั้งผลกระทบจากค่าเงินบาทแข็งตัว ซึ่งสาเหตุเหล่านี้ส่งผลไปถึงภาคการส่งออกและนำเข้าโดยตรง โดยเฉพาะประเทศที่เป็นฐานการผลิตและเมืองอุสาหกรรมแบบบ้านเรานั่นเอง

ส่งผลให้ ปีนี้การจ้างงานอาจอยู่ในภาวะชะลอตัว และ คาดว่าอัตราการว่างงานอาจจะเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 1.1-1.2 หรือราวๆ 4 แสนคน จากจำนวนผู้ใช้แรงงานที่มีอยู่กว่า 38 ล้านคน

สำหรับกลุ่มสายงานที่ยังได้รับความนิยมจากนายจ้างและเป็นที่ต้องการของตลาดนั้น จะประกอบด้วย 3 กลุ่มหลักๆดังนี้

– กลุ่มด้านไอที ได้แก่ โปรแกรมเมอร์ ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน ทำให้ความต้องการโปรแกรมเมอร์นั้นมีสูงมากยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนาโปรแกรมต่างๆให้ทันความต้องการของผู้ใช้

– กลุ่มวิชาชีพ ได้แก่ แพทย์ วิศวกร ทนาย อาชีพเหล่านี้เป็นอาชีพที่ต้องอาศัยความรู้เฉพาะทาง และ ประสบการณ์ในการทำงานเป็นอย่างมาก จึงยากที่จะถูกแทนที่ได้

– กลุ่มอาชีพอิสระที่หารายได้เสริมจากแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น รถรับส่งผู้โดยสารผ่านแอพต่างๆ บริการรับส่งอาหารผ่านแอพ หรือ โลจิสติกขนส่งสินค้า เป็นต้น

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น พนักงานหลายๆคนยังมีข้อจำกัดในด้านภาษาอยู่มาก การเสริมทักษะในด้านภาษาจึงเป็นส่วนสำคัญในการตัดสินว่าจะ ได้งาน หรือ ไม่ได้งาน เพราะ ยุคสมัยนี้การค้าขายกับต่างประเทศนั้นเป็นเรื่องปกติของบริษัทไปแล้ว คนที่มีความได้เปรียบทางด้านภาษาจึงตอบโจทย์ได้มากกว่า

จึงได้มีการเผยตัวเลข ผลการสำรวจอัตราความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบันซึ่งมีสัดส่วนความต้องการจัดเป็น 10 อันดับ ได้ดังนี้

10 อันดับสายงานที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน และ ยังคงหางานทำได้ง่ายในเศรษฐกิจแบบนี้

1. งานขาย และ การตลาด 22.65%

2. งานการเงิน และ บัญชี12.16%

3. งานวิศวกร และ การผลิต 8.62%

4. งานไอที และ โปรแกรมเมอร์ 8.11%

5. งานด้านธุรการ 7.15%

6. งานบริการลูกค้า 6.39%

7. งานช่วงระยะสั้นต่างๆ 6.28%

8. งานระดับผู้บริหาร 5.63%

9. งานบริหารทรัพยากรบุคคล 5.02%

10. งานโลจิสติกส์ และ ขนส่ง 3.04%

ข้อมูลเหล่านี้นับว่าเป็นข้อมูลสำคัญอย่างยิ่งสำหรับคนวัยทำงาน เพราะ นอกจากเราจะได้รู้ความต้องการของตลาดแรงงานแล้ว เราสามารถเลือกได้ว่าควรจะพัฒนาทักษะในด้านสายอาชีพใด หรือ ศึกษาต่อในด้านไหน เพื่อให้สอดคล้องไปตามความต้องการของตลาดแรงงาน ลดโอกาสที่จะตกงานได้มากขึ้น

ขอบคุณข้อมูล : แมนเพาเวอร์กรุ๊ป , เรียบเรียงข้อมูล postnoname

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *