เป็นหัวหน้าคน ทิ้งอะไรก็ได้ แต่… อย่าทิ้งลูกน้อง

เป็นหัวหน้าคน ทิ้งอะไรก็ได้ แต่… อย่าทิ้งลูกน้อง

เป็นหัวหน้าคน
ทิ้งอะไรทิ้งได้
แต่อย่าทิ้งลูกน้อง

ต่อให้เขาแย่แค่ไหน
ก็ต้องพยายามช่วยเขา
ให้ถึงที่สุด !!
——————-

แต่ลูกน้องที่ว่าแย่ ๆ
ก็มีอาการแย่หลายประเภทเนาะ

เช่น

1. ความรู้น้อย แต่ พยายามมาก
2. ความรู้มาก แต่ พยายามน้อย
3. ความรู้น้อย แถม ไม่พยายาม !!

แบบที่ 1

ต้องสอนเขา
ให้ความรู้เขา
เป็นพี่เลี้ยงเขา
ประเมินผลและติดตามผล
อย่างใกล้ชิด

แบบที่ 2

ต้องเข้าไปคุย
ทั้งเรื่องงาน
เรื่องชีวิต
เรื่องส่วนตัว
รวมถึง เรื่องอนาคตของเขา

พยายามเรียนรู้
ทำความเข้าใจเขา
แล้วค่อยจูงใจเขา
ด้วยเป้าหมายงาน
และเป้าหมายชีวิต

แบบที่ 3
ช่วยเท่าที่ช่วยได้ แล้ว…
ปล่อยให้ธรรมชาติคัดสรร
ท้ายที่สุด ถ้าเขาไม่ปรับตัว
สังคมจะเป็นคนลงโทษเขาเอง

———————————————–

ฝากไว้อีกนิด…!!! การดูสันดารคนในสังคมการทำงาน

ถ้าอยากรู้ว่า คนๆนั้น เป็นคนอย่างไร
ให้ดูจากพฤติกรรมที่เขาทำกับลูกน้อง หรือผู้ใต้บังคับบัญชา
ไม่ใช่ดูสิ่งที่เขาแสดงออกต่อผู้ที่สูงกว่า

คนบางคน
คลานเข่าเข้าหาหัวหน้า
แต่เดินกระทืบเท้าเข้ามา
ย่ำยีและเข่นฆ่า
คนเป็นลูกน้อง…!!

Cr. อ.นุกูล Factory Management