ก่อนจะรักคนอื่น เริ่มรักตัวเองให้เป็นก่อน

ก่อนจะรักคนอื่น เริ่มรักตัวเองให้เป็นก่อน

คุณเคยมองดูนก ที่เกาะบนกิ่งไม้ ไหม?

คุณเห็น แล้วคุณรู้สึกอย่างไร

นกเกาะอยู่บนกิ่งไม้ ไม่ใช่ว่ามันนั้นไว้ใจกิ่งไม้ ว่าจะไม่หัก

แต่ที่มันไม่กลัว เพราะมันมั่นใจในปีกของตัวเองต่างหาก

การเชื่อมั่นในตัวเอง เป็นสิ่งที่เชื่อถือได้มากที่สุด เพราะเราควบคุมได้

แต่การฝากชีวิตไว้กับคนอื่น เป็นสิ่งที่เชื่อถือไม่ได้ เพราะเราควบคุมไม่ได้

แน่นอนว่ามี คนที่พร้อมจะช่วยเหลือคุณ และ คนที่พร้อมจะทิ้งคุณ อยู่เสมอ

ฉะนั้นจงยืนด้วยขาของตัวเอง พึ่งพาตัวเองให้มากที่สุด อย่าไปหวังที่จะพึ่งใคร

ไม่มีใครช่วยเรา ได้ดีเท่าตัวเราเองแล้ว คนที่รักษาคุณได้ดีที่สุด ก็คือ “ตัวคุณเอง”

จงฝึกบินด้วยปีกของตัวเองให้คล่อง

เพราะไม่มีใครอยู่กับคุณไปได้ตลอด นอกจากตัวของคุณ

จะมีใครรักตัวคุณ ได้เท่ากับตัวคุณเอง ไม่มีแล้ว…

จงมีชีวิตอยู่ ด้วยการรู้จักตัวเองให้มาก รู้จักคนอื่นให้น้อย

บางเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของเรา ก็อย่าไปอยากรู้ให้เสียเวลา

รู้แค่เรื่องของเรา แล้วทำชีวิตเราให้ดีที่สุดก็พอ

เพราะทุกสิ่งที่เกิดขึ้นนั้น เป็นผลมาจากการกระทำของตัวเราทั้งนั้น

จงมีชีวิตอยู่ ด้วยการเป็นผู้ให้ มากกว่าการเป็นผู้รับ

เพราะความสุขที่แท้จริง เกิดจากการได้ให้ ใช่การรับเอามา

จงมีชีวิตอยู่ กับปัจจุบัน ไม่ใช่อดีต ไม่ใช่อนาคต

เพราะอดีตใช้เป็นเป็นบทเรียน อนาคตยังมาไม่ถึง

ทำปัจจุบันให้ดีที่สุด แล้วความสุขของคุณจะเพิ่มขึ้น