บางคนเข้าใจผิด… คิดว่าคนใกล้ตัว ไม่ต้องเกรงใจกันก็ได้

บางคนเข้าใจผิด… คิดว่าคนใกล้ตัว ไม่ต้องเกรงใจกันก็ได้

บางคนเข้าใจผิด คิดว่าคนใกล้ตัว มีหน้าที่ต้องช่วยเหลือกัน จึงมัก ”ไม่ขอบคุณ”

ไม่ยินดีเวลาที่เขาทำอะไรดีๆให้

แต่ที่จริงแล้ว

ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันนั้นถือเป็นน้ำใจ

เพราะไม่มีกฎกติกาใด ระบุไว้ว่าเป็นหน้าที่

ไม่มีใครบังคับให้ทำได้

ดังนั้น เราจึงควรแสดงความขอบคุณและชื่นชม

ด้วยความซาบซึ้งในน้ำใจที่มีให้กัน

เพื่อให้อีกฝ่ายมีกำลังใจ

ซึ่งเป็นการยึดเหนี่ยวใจกัน

ให้สามารถประคองความรักความใกล้ชิดไปได้นานๆ

นำเสนอสิ่งใด…ได้รับการตอบกลับสิ่งนั้น

หากผู้หญิงนำเสนอภาพลักษณ์ว่าคุณเซ็กซี่

คนที่เข้ามาหา ก็จะอยากจะชื่นชมความเซ็กซี่

หากผู้หญิงเสนอภาพลักษณ์ว่าเป็นผู้หญิงที่ดี

คนที่เข้ามาหา ก็อยากจะหาคนดีๆ มาเป็นแม่ของลูก

——————————–

นี่เธอ ! …………. ฟังอีชั้นนะจ๊ะ

อย่าเอาความคิดที่ เ ข้ า ข้ า ง ตั ว เ อ ง เป็นที่ตั้ง

อย่าเอา อ า ร ม ณ์ ตั ว เ อ ง มาเป็นใหญ่

อย่าเอาความ ส ะ ใ จ ในการตัดสินใจ

อย่า ตั ด สิ น ใ จ ตาม บ่ า ง ช่ า ง ยุ

เพราะมันจะทำให้เราเป็นคนตามืดตาบอด

จนมองไม่เห็น ค ว า ม ดี ของใคร

เพราะมันจะทำให้เราลืม ความถูก และ ความผิด

เพราะมันจะทำให้เราคิดแต่ เ อ า ช น ะ

จนลืมใช้เหตุและผล

เพราะมันจะทำให้เราเป็น ค น โ ง่ ที่ถูกยืมมือไปใช้

และสุดท้าย ….

เมื่อกาลเวลาผ่านไปเรานั่นแหละจะเสียใจ

————————————-

… #การเตือนผู้อื่นมิให้หลงผิดนั้นเป็นสิ่งที่ดี #..

… #แต่การเตือนตนเองให้ได้นั้นเป็นสิ่งที่ดีกว่า #…

อีชั้นก็เตือนใจตนเองเช่นนี้เหมือนกัน

… #ก่อนที่จะเตือนใจเธอ #… บอกไว้

… 🔹ฉันเตือนเธอแล้วนะจ๊ะ 🔹…

cr. พระอนันต์ พิศาลไพโรจน์ , Ramet Tanawangsri , ยายจันทร์ ข้างวัด