ดูแลที่ดินว่างเปล่า ก่อนถูกคนอื่นครอบครองปรปักษ์โดยไม่รู้ตัว

ดูแลที่ดินว่างเปล่า ก่อนถูกคนอื่นครอบครองปรปักษ์โดยไม่รู้ตัว

ที่ดิน ถือเป็นสมบัติอันมีค่า ที่ใครๆก็อยากจะมีไว้เป็นของตัวเอง บางคนมีที่ดินหลายแห่ง บางแห่งไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไร ก็มักจะปล่อยทิ้ง ร ก ร้ า ง ไว้ ไม่ได้เข้าไปจัดการดูแล นานวันเข้าเจ้าของที่ดินไม่ได้สนใจ จนกระทั่งมีผู้อื่นเข้ามาสร้างที่พักพิง อยู่อาศัยถาวร ทำให้เขานั้นครอบครองที่ดินนั้นไปโดยปริยาย

เพราะถึงแม้ว่าเจ้าของที่ดินจะมีโฉนด เป็นผู้ครอบครองที่ถูกต้องตามกฏหมายก็ตาม แต่หากมีคนมาใช้ที่ดินของเรา โดยไม่เข้าไปจัดการดูแล ก็จะกลายเป็นการครอบครองปรปักษ์ที่ดิน

การครอบครองปรปักษ์ หมายถึง บุคคลใดครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นไว้โดยสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลาสิบปี ถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลาห้าปี บุคคลนั้นได้กรรมสิทธิ์

ดังนั้น ทางแฟนเพจสายตรงกฎหมาย จึงได้มีคำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลที่ดิน สำหรับเจ้าของที่ดินที่ไม่ได้เข้าไปใช้ประโยชน์อะไร ปล่อยทิ้งไว้นานๆหลายปี ให้ระวังอาจจะ เ สี ย สิ ท ธิ์ ในการครอบครอง และควรจะทำตามคำแนะนำทั้ง 9 ข้อนี้ เพื่อเลี่ยงการถูกครอบครอง

วิธีที่เจ้าของที่ดินควรทำ เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกครอบครอง

1. หมั่นไปดูที่ดินเป็นประจำ อย่างน้อยสุดปีละ 1 ครั้ง

2. หากไปดูที่ และมีชาวบ้านอาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง ให้เขาไปสอบถามว่ามีใครมาใช้ที่ดินของเราบ้างหรือเปล่า

3. ตรวจหลักหมุดว่ายังอยู่ที่เดิมหรือไม่ มีการชำรุด การเคลื่อนย้าย หายไปหรือไม่

4. ในกรณีที่หลักหมุดหาย ควรไปแจ้งความกับตำรวจ เพื่อขอดำเนินคดีไว้ (ไม่ใช่การแจ้งเป็นหลักฐาน หรือแจ้งขอลงบันทึกประจำวัน) เพราะการทำลายหลักหมุดเป็นความผิดทางอาญา หลังจากนั้น ให้ไปแจ้งที่ดินเพื่อดำเนินการต่อให้เรียบร้อย

5. ควรรังวัดที่ดินอย่างน้อยทุก 5 ปี หรือเมื่อพบความผิดปกติของเนื้อที่ที่เรามี เพราะที่ดินอาจมีการเพิ่มหรือลดได้ โดยเฉพาะที่ดินริมตลิ่งหรือริมน้ำ

6. หากมีผู้อื่นมาอาศัยอยู่ ให้ทำกาตกลงกันให้เข้าใจว่า เขากำลังอยู่บนที่ดินของเรา จะเช่าหรือจะซื้อ หรือจะอย่างไร ก็ควรตกลงกันให้รู้เรื่อง หรือไม่ก็ไล่ออกไป

7. ที่ดินเราควรล้อมรั้วไว้เพื่อกำหนดเขตแดนที่แน่นอน และเป็นสัญลักษณ์ชัดเจนว่าที่ตรงนี้มีเจ้าของ

8. ควรแสดงป้ายว่าที่ดินนี้มีเจ้าของ คนอื่นจะได้รู้ว่าไม่ใช่ที่ดินสาธารณะ

9. สังเกตว่ามีร่องรอยทางเดินผ่ านหรือทางรถวิ่งผ่ านประจำหรือไม่ เพราะอาจจะโดนใช้เป็นทางผ่ านประจำก็ได้

ขอขอบคุณ : เพจ สายตรงกฎหมาย