หยุด 5 สิ่งที่ทำ โคตรเสียเวลาชีวิตกับคนประเภทนี้

หยุด 5 สิ่งที่ทำ โคตรเสียเวลาชีวิตกับคนประเภทนี้

เราย่อมต้องเจอคนหลายประเภท หลายรูปแบบ มีทั้งที่ดีและไม่ดี บางคนเข้ามาด้วยความจริงใจ ส่วนบางคนก็เข้ามาเพื่อผลประโยชน์อย่างเดียว เราจึงควรต้องเลือกคบคนให้ถูก อย่าเสียเวลาให้กับคนที่ไม่ควรเสียให้เปล่าประโยชน์

1. ใช้เหตุผล กับคนไม่เปิดใจ

การพยายามใช้เหตุผล กับคนที่ไม่เปิดใจที่จะรับฟังใคร เหมือนพูดหูซ้ายทะลุหูขวา เขาจะไม่รับรู้และไม่ได้ยินในสิ่งที่เราต้องการสื่อ หากต้องพูดกับคนแบบนี้ก็เปลืองน้ำลายเปล่า เก็บเวลาของเราไปใช้กับคนที่เห็นคุณค่าในสิ่งที่เราพูดเถอะ

2. ใช้หัวใจกับคนไร้ความรู้สึก

คนที่ไม่มีความรู้สึก ย่อมไม่มีใจนึกถึงคนอื่น เวลาจะคิดจะพูด หรือแม้แต่จะทำอะไร จึงไม่มีความหมายที่เราต้องใช้หัวใจให้คนแบบนี้ เพราะพาลแต่จะทำให้เราเป็นฝ่ายที่ต้องเสียใจเองมากกว่า หยุดให้ใจกับคนไม่มีหัวใจ แล้วถอยห่างออกมาดีที่สุด

3. พิสูจน์ตัวเองกับคนอคติ

คนที่มีอคติ ย่อมมองเราในด้านไม่ดีเป็นหลักอยู่แล้ว ไม่ว่าเราจะดีสักแค่ไหน ในสายตาคนที่มีอคติกับเรา ก็จะมองเห็นแต่ด้านที่ไม่ดีอยู่ตลอดเวลา เพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องไปเสียเวลาของเรา เพื่อพิสูจน์ให้กับคนแบบนี้ เอาเวลาที่มีค่านั้นไปพัฒนาชีวิตของเรา ให้ความสำคัญกับคนที่เห็นความสำคัญของเราจะดีกว่า

4. เปิดใจกับพวกยอมรับความจริงไม่ได้

คนที่ไม่ยอมรับความจริง หมกหมุ่นอยู่แต่กับสิ่งที่ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้แล้ว คนประเภทนี้มักจะไม่ฟังใคร ต่อให้เราจะพูดหรืออธิบายอะไรไปก็เปล่าประโยชน์ เพราะฉะนั้นหยุดเสียเวลาให้กับคนที่ไม่ยอมเปิดใจรับฟัง หรือไม่ยอมรับความจริง

5. คาดหวังกับคนเข้าหา แค่ตอนที่เรามีผลประโยชน์

การสร้างความหวัง ยิ่งจะทำให้เราเป็นทุกข์ เมื่อต้องผิดหวัง โดยเฉพาะคาดหวังผิดคน คนที่เข้าหาเราแค่ตอนที่มีผลประโยชน์ เขาไม่เคยจริงใจกับเราแต่แรกอยู่แล้ว แล้วยังจะมีอะไรเหลือให้เราไปคาดหวังได้กับคนแบบนี้ มีแต่จะทำให้ตัวเราเองต้องเป็นทุกข์ซะเปล่าๆ ฉะนั้นหากคุณยังมีความคาดหวังกับคนแบบนี้อยู่ ให้หยุดซะ