ไฟในอย่านำออก ไฟนอกอย่านำเข้า เพราะ.. ไฟนั้นจะย้อนกลับมาหาคุณ

ไฟในอย่านำออก ไฟนอกอย่านำเข้า เพราะ.. ไฟนั้นจะย้อนกลับมาหาคุณ

ไฟในอย่านำออก…ไฟนอกอย่านำเข้า เพราะมันจะเผาทุกอย่าง…”ที่เรามี”

การเก็บอาการ .. ในเวลาที่ควรเก็บ

การแสดงออก .. ในเวลาที่ควรแสดงออก

บางเรื่อง .. ที่เป็นเพียงเรื่องเล็กน้อย ในความคิดของเรา

แต่มันอาจจะเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ ในความคิดของเขาก็ได้

คิด .. แต่ไม่คุยกัน จึงไม่เข้าใจ

หรือเข้าใจนะ แต่ก็เป็นความเข้าใจคนละอย่าง

การแสดงออกทางอารมณ์

ไม่ว่าจะด้วยสีของหนังหน้า อากัปกิริยาท่าทาง

และคำพูดคำจา จึงมีความสำคัญ

หลายคน .. ฉลาดในการคิด

แต่กลับฉลาดน้อยไปนิดในการแสดงออก

กว่าจะรู้ .. กว่าจะเข้าใจ บางทีก็อาจจะต้องใช้เวลา

เพราะมันยังมีอะไร ๆ ที่เราต้องเรียนรู้กันอีกมาก

ขอแค่ .. อย่าเพิ่งท้อกันไปเสียก่อน

และยังมีความคิด ที่จะปรับปรุงตัวให้ดีขึ้น

การเก็บอาการ .. ในเวลาที่ควรเก็บ

และการแสดงออก .. ในเวลาที่ควรแสดงออกให้เขารู้

หลายเรื่อง .. ก็ควรจะปล่อยให้เป็นเรื่องของภายใน

เพราะการใส่ฟืนสุมไฟให้แรงร้อนจนนอนไม่หลับ ยากที่จะดับ

จนต้องปล่อยให้ไฟนั้น พัดกระพรือออกไปภายนอก

นอกจาก .. จะดับไฟกองเดิมไม่ได้

มันยังกลายเป็นการเพิ่มไฟกองใหม่ขึ้นมา

และมัน .. ก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าสรวลเสเฮฮานักเลย

ขอบคุณเรื่องราวดีๆจาก : rugyim