มีคนอยู่ 2 ประเภท ที่คุ้มค่ากับการให้เชื่อถือ

มีคนอยู่ 2 ประเภท ที่คุ้มค่ากับการให้เชื่อถือ

1. มีคน 2 ประเภทที่คุ้มค่ากับการเชื่อถือ 1.คนที่ไม่เอ่ยยืมเงิน , 2.คนที่ยืมแล้วคืนตรงตามสัญญา

2. จงฝากชีวิตไว้กับ “สติและปัญญา” อย่าฝากไว้กับ “โชคชะตา ที่มองไม่เห็น”

3. ปริมาณของ “ความสุข” ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนของ “สิ่งดี ๆ” ที่เราได้รับ แต่อยู่ที่ “มุมมอง” ของเราที่มีต่อ “สิ่งเหล่านั้น” ต่างหาก

4. อย่าทำตัวสนิทสนมกับใครเร็วจนเกินไป อย่าคิดว่าคุยถูกคอก็คือมิตรแท้สหายจริง

5. อย่าฝากความลับไว้กับสายลม เพราะลมจะกระพือไฟแห่งความลับให้มันไปทั่วผืนป่า

6. สิ่งที่ไม่ควรพูดต่อหน้าคนอื่น ก็ไม่ควรพูดลับหลังคนอื่นเช่นกัน

7. คืนที่ท้องฟ้า “มืดที่สุด” เราจะเห็นดาวได้ “ชัดที่สุด” และวันใดที่เรา “ทุ ก ข์ที่สุด” เราจะได้เห็นว่า “ใครรักเราที่สุด”

8. วิธี “เปลี่ยนคนอื่น” ที่ดีที่สุด คือ “เปลี่ยนมุมมอง” ของ “ตัวเรา” เอง

9. เพราะคนเราไม่ได้ยืน ณ จุดเดียวกัน เหตุผลในการตัดสินใจจึงแตกต่างกัน

10. บางครั้ง… “คำพูดแรงๆ” ที่แฝงด้วยความชัดเจน และตรงกับใจ ยังดีกว่า… “คำพูดหวานๆ” ชวนหลงไหล แต่หา “ความจริงใจ ไม่เจอ”

11. ความสำเร็จแต่ละคนมีเส้นขีดไม่เท่ากัน ฉะนั้น อย่าประเมินความสำเร็จของตนเองจากคนอื่น..

12. อย่า เ ก ลี ย ด คนที่ อิ จ ฉ าคุณ แต่จงให้เกียรติที่เขา อิ จ ฉ าคุณ เพราะว่าเขาเป็นหนึ่งในคนที่คิดว่า.. คุณดีกว่าเขา

Cr. บทความดีๆจาก : นุสนธิ์บุ๊คส์ , zazana.com