อบรมและต่อใบขับขี่ออนไลน์ แค่ 5 นาที ไม่ต้องนั่งรอนาน

อบรมและต่อใบขับขี่ออนไลน์ แค่ 5 นาที ไม่ต้องนั่งรอนาน

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด จึงทำให้หน่วยงานต่างๆต้องหยุดให้บริการ ส่งผลต่อความไม่สะดวกในการติดต่องานราชการกับประชาชน กรมการขนส่งทางบกจึงได้เปิดให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถ ในรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า New Normal โดยให้ผู้ที่จะเข้ามาใช้บริการจองคิวไว้ก่อน เพื่อเป็นการจำกัดจำนวนผู้เข้ารับบริการ และความปลอดภัย และสำหรับใครที่ต้องการ “ต่อใบขับขี่” สามารถ “อบรมออนไลน์” ผ่านทางเว็บไซต์ได้เลย ด้วย 9 ขั้นตอนง่ายๆ

การขออบรมต่ออายุใบขับขี่ออนไลน์ มีขั้นตอนดังนี้

1. ให้เข้าไปที่เว็บไซต์ www.dlt-elearning.com จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม “ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม”

2. เมื่อคลิกที่ปุ่ม “ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม” จะมีรายละเอียดขั้นตอนการอบรมขึ้นมาทางขวา

3. จากนั้นให้เราเลื่อนลงมาด้านล่าง จะเห็นช่องให้กรอกข้อมูล และรายละเอียดของท่าน (ตามรูป) ให้ทำการกรอกรายละเอียดให้เรียบร้อย แล้วกดที่ปุ่ม “ขั้นตอนต่อไป”

4. จากนั้นเราจะได้รับชมวิดีโอในการอบรม ความยาวประมาณ 1 ชั่วโมง และมีแบบสอบถาม 3 ข้อ ในระหว่างที่รับชมวิดีโอ แล้วจากนัน้ก็รับชมจนจบ

5. เมื่อวิดีโอจบแล้ว จะมีช่องให้กรอกข้อมูลขึ้นมา (ตามรูป) ให้เรากรอกข้อมูลลงไปให้เรียบร้อย แล้วจากนั้นกดที่ปุ่ม “เสร็จสิ้นการอบรม” (ในกรณีที่กรอกไม่ผ่าน แสดงว่าเราทำแบบสอบถามไม่ครบ 3 ข้อ)

6. เมื่อเรากดปุ่ม “เสร็จสิ้นการอบรม” หน้าจอจะแสดงผลมาที่หน้าแรกอีกครั้ง ให้เรากดที่ปุ่ม “ตรวจสอบสถานะการอบรมออนไลน์”

7. จะปรากฏช่อง (ตามรูป) ให้เรากรอกข้อมูลของเราลงไป แล้วกดปุ่ม “ตรวจสอบสถานะ”

8. เมื่อเรากดปุ่ม “ตรวจสอบสถานะ” หากเราผ่านการอบรม หน้าจอจะแสดงผล (ตามรูป)

9. แล้วให้เรานำข้อมูลนี้ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ที่กรมขนส่งใกล้บ้านได้เลย เป็นอันว่าเสร็จสิ้นการอบรมต่อใบขับขี่แบบออนไลน์

โดยเราสามารถนำข้อมูลที่ผ่านการอบรมนี้ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ตามวันและเวลาที่จองคิวไว้ผ่าน แอพพลิเคชั่น “DLT Smart Queue” เพื่อที่จะเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพของร่างกายที่กรมขนส่งต่อไป และเมื่อผ่านการทดสอบแล้ว กรมขนส่งจะออกใบอนุญาตขับรถได้ภายในระยะเวลา 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ผ่านการอบรม

ซึ่งผู้ที่จองคิวไว้แล้วสามารถตรวจสอบสิทธิได้ที่เว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th/checkbooking/ ของกรมขนส่งทางบก ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยจองคิวมาก่อน ให้เริ่มจองคิวได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ผ่านทางแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือเว็บไซต์https://gecc.dlt.go.th/ ของกรมการขนส่งทางบก

นอกจากนี้กรมการขนส่งทางบก ยังได้มีมาตราการเยียวยาสำหรับประชาชน ที่ใบอนุญาตขับรถสิ้นอายุในช่วงกรมการขนส่งทางบกงดให้บริการ ดังนี้

1. ยกเว้นการทดสอบข้อเขียน สำหรับผู้ที่ใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ สิ้นอายุเกิน 1 ปี

2. ยกเว้นการทดสอบขับรถ สำหรับผู้ที่ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก สิ้นอายุเกิน 3 ปี

3. ยกเว้นการทดสอบขับรถ สำหรับผู้ที่ใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์

** ในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 **

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : กรมการขนส่งทางบก

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *