เดินทางกลับบ้านปีใหม่ แคล้วคลาดปลอดภัย ด้วยคาถาหลวงปู่ทวด

เดินทางกลับบ้านปีใหม่ แคล้วคลาดปลอดภัย ด้วยคาถาหลวงปู่ทวด

ในช่วงปีใหม่นี้ หลายๆคนอาจต้องเดินทางกลับบ้านเกิดต่างจังหวัด หรือ เดินทางไกล ในช่วงเทศกาล แต่ก็อดห่วงไม่ได้ เพราะ ในช่วงเทศกาลนั้นมีคนใช้รถใช้ถนนกันเยอะมาก

วันนี้เราได้มีบทสวดเมื่อเราเดินทางไกล เพื่อใช้สำหรับการขอพรให้เดินทาง แคล้วคลาด ปลอดภัย สู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพ โดย ภาวนาก่อนออกเดินทางไกล จะช่วยให้มีสติอยู่ตลาดเวลา

ติปิโส ภควา ยาตรายามดี วันนี้ชัยศรี สวัสดีลาโภ นะโมพุทธายะ

( ท่อง 3 จบ แล้วพึงระลึกขอพรให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ )

เพิ่มเติมบทอื่นๆ เพื่อเพิ่มคุณในการขับขี่รถเพื่อแคล้วคลาดปลอดภัย ( เลือกอันใดอันหนึ่ง หรือ ทั้งหมดก็ได้ )

1. เดินทางปลอดภัย มีสติไม่หลับใน ใช้เวลาเดินทางตอนกลางคืน

ตั้งนะโม 3 จบ แล้วตามด้วย ” พุทโธเปิดทาง อะระหัง สุคะโต นะโม พุทธายะ “

สรรพคุณ : เมื่อต้องเดินทางไกลในตอนค่ำคืนพึงระลึกไว้ ช่วยให้ มีสติ ไม่หลับใน

2. ขับรถปลอดภัย

ตั้งนะโม 3 จบ แล้วตามด้วย ” เมตตัญจะ สัพพะโล กัสมิง มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง “

สรรพคุณ : เจริญเมตตาจิตอันกว้างใหญ่ อันหาขอบเขตมิได้ อันไม่มีศัตรูคู่ภัยในโลกทั้งสิ้น ทั้งในทิศเบื้องบน ในทิศเบื้องล่าง ทิศเบื้องซ้าย ทิศเบื้องขวา

3. เดินทางปลอดภัยไร้อุปสรรค

ตั้งนะโม 3 จบ แล้วตามด้วย “ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ มะอะอุ ”

สรรพคุณ : หากเราเป็นผู้โดยสาร ขึ้นรถ ลงเรือ ขึ้นเครื่องบิน บทนี้ช่วยได้ เดินทางปลอดภัย ไร้อุปสรรค

4. หากต้องเดินทางไปในที่ๆ อั น ต ร า ย

ตั้งนะโม 3 จบ แล้วตามด้วย “ ระตะนัตตะยัง ปุเชมิ คุณะวันตา นะราปิ จะ เตโสตตะมานุภาเวนะ ปุญญานิ ปะกะตานิเม ”

สรรพคุณ : ใช้ท่องก่อนเดินทางหรือทำกิจการใดๆที่อาจ เ กิ ด อั น ต ร า ย จะช่วยให้รอดพ้นจาก ภั ย พิ บั ติ ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นได้

สุดท้ายนี้ก็ขอให้เพื่อนๆ เดินทาง กลับบ้านในช่วงเทศกาลปีใหม่โดยสวัสดิภาพ และ พึงระลึกไว้เสมอว่า ไม่ว่าจะมีคาถาดีอะไรมากมาย ก็ควรใช้รถ ใช้ถนน ตั้งตนให้มีสติ สมาธิ อยู่ตลอดเวลา ไม่ขับขี่ด้วยความประมาท มีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทาง และ เคารพกฎจราจร เพียงเท่านี้ก็ช่วยให้แคล้วคลาดได้มากขึ้นแล้ว