เมื่ออายุมากขึ้น จงใส่ใจตัวเองมากขึ้น คาดหวังให้น้อยลง

เมื่ออายุมากขึ้น จงใส่ใจตัวเองมากขึ้น คาดหวังให้น้อยลง

เมื่อคนเราอายุมากขึ้น เท่ากับเราเหลือเวลาที่จะอยู่ใช้ชชีวิตนี้น้อยลงไปทุกที ฉะนั้นเราควรจะใช้เวลาที่มีอยู่ให้คุ้มค่า และเกิดประโยชน์ที่สุด อย่าให้มันต้องเสียไปกับความทุกข์ที่เกิดในใจของเรา อายุมากขึ้นต้องรู้จัก 5 อย่างนี้

1. อายุมากขึ้น ต้องรู้จักวางอารมณ์

อย่าปล่อยให้ตัวเองต้องอยู่ในอารมณ์โกรธ อารมณ์ฉุนเฉียว หรืออารมณ์ที่ไม่พอใจ เพราะเวลาที่เรารู้สึก มันจะยิ่งสร้างความทุกข์ใจให้กับคนที่มี คนอื่นไม่ได้มาทุกข์ตามไปด้วย ฉะนั้นต้องรู้จักปล่อยวางอารมณ์ให้เป็น แล้วจะมีความสุข

2. อายุมากขึ้น เปรียบดั่งไม้ใกล้ฝั่ง

อายุมากขึ้น ควรเรียนรู้และตระหนักได้มากขึ้นด้วย อะไรที่ไม่ดีก็ให้ลดลง อะไรที่ดีๆให้เก็บรักษาไว้ จงอยู่ให้ลูกหลายเคารพรัก ไม่ใช่อยู่ให้ลูกหลานหวาดกลัวไม่กล้าเข้าใกล้ “แก่ได้ แต่ต้องแก่อย่างมีคุณภาพ ไม่ใช่แก่เพียงเพราะอยู่นาน”

3. อายุมากขึ้น ต้องรู้จักตัดใจ

สิ่งของบางอย่าง เมื่อเสยีไปแล้วย่อมเสียไป อย่าเอามายึดติดให้ใจเราต้องเป็นทุกข์ ถ้าเราเข้าใจและตัดใจได้ ไม่ว่าสิ่งไหนหรือเรื่องอะไร เราก็จะไม่ทุกข์ “สิ่งไหนที่จากไปจงยอมรับ สิ่งไหนที่มีอยู่ จงรักษาไว้ให้ดี”

4. อายุมากขึ้น ต้องรู้จักวางมือ

คนเรามีอายุขัย ไม่มีใครสามารถมีชีวิตอยู่ได้ตลอดไป เราต้องเปลี่ยนผ่านให้ลูกหลานรุ่นต่อไปมาสืบทอดแทน ฉะนั้นต้องรู้จักวางมือ ให้ลูกหลานได้เรียนรู้ต่อจากคุณ ถ้าคุณไม่วาง คุณก็ต้องทำเอง เหนื่อยไปตลอดชีวิตที่มีอยู่ แล้วถ้าวันหนึ่งที่คุณจากไป ลูกหลานจะมาทำแทนก็อาจจะไม่ทันแล้ว

เพราะไม่เคยได้ลงมือลองผิดลองถูก ขณะที่มีคุณคอยประคับประคอง ถ้าเป็นธุรกิจก็อาจจะไม่มีเวลาให้แก้ตัวแล้วก็เป็นได้ การรู้จักวางมือจึงเป็นสิ่งสำคัญที่คนอายุมากขควรจะทำ และมันเป็นการแสดงความเชื่อใจลูกหลานของเราเองด้วย

5. อายมุมากขึ้น ต้องรู้จักปล่อยวาง

ยิ่งปล่อยวางได้เร็วเท่าไหร่ ยิ่งมีความสุขได้เร็วเท่านั้น ชีวิตที่ผ่านมาเราต่างแบกรับอะไรไว้มากมาย แต่ใจคนเรานั้นแบกรับได้จำกัด หากเราเอามาเก็บไว้อย่างเดียว แล้วไม่ปล่อยมันออกมาเลย สักวันมันก็จะแตก แต่ถ้าเราปล่อยวางได้ แล้วอยู่กับปัจจุบัน ชีวิตก็จะเป็นสุข