20 แนวคิดแบบผู้ชนะ อยากประสบความสําเร็จ ต้องอ่าน…!!!

20 แนวคิดแบบผู้ชนะ อยากประสบความสําเร็จ ต้องอ่าน…!!!

1. เวลาเจองานหนัก
ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ โอกาส ในการ เตรียมพร้อม
สู่ความ เป็น มืออาชีพ

2. เวลาเจอปัญหาซับซ้อน
ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ บทเรียนที่จะสร้างปัญญาได้
อย่างวิเศษ

3. เวลาเจอความทุกข์หนัก
ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ แบบฝึกหัด ที่จะช่วยให้เกิด
ทักษะในการดำเนินชีวิต

4. เวลาเจอนายจอมละเมียด
ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ การฝึกตนให้เป็นคนสมบูรณ์
แบบ (Perfectionist)

5. เวลาเจอคำตำหนิ
ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ การชี้ขุมทรัพย์มหาสมบัติ

6. เวลาเจอคำนินทา
ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ การสะท้อนว่า เรายังคงเป็น
คน ที่มีความหมาย

7. เวลาเจอความผิดหวัง
ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ วิธีที่ธรรมชาติ กำลังสร้าง
ภูมิคุ้มกัน ให้กับชีวิต

8. เวลาเจอความป่วยไข้
ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ การเตือนให้เห็นคุณค่าของ
การรักษาสุขภาพ ให้ดี

9. เวลาเจอความพลัดพราก
ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ บทเรียนของการรู้จักยืนหยัด
ด้วยตัวเอง

10. เวลาเจอลูกหัวดื้อ
ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ โอกาสทอง ของการพิสูจน์
ความเป็นพ่อแม่ที่แท้จริง

11. เวลาเจอแฟนทิ้ง
ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ ความเป็นอนิจจัง ที่ทุกชีวิต
มีโอกาสพานพบ

12. เวลาเจอคนที่ใช่แต่เขามีคู่แล้ว
ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ ประจักษ์พยานว่า ไม่มีใครได้
ทุกอย่างดั่งใจหวัง

13. เวลาเจอภาวะหลุดจากอำนาจ
ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ ความอนัตตา ของชีวิต และ
สรรพสิ่ง

14. เวลาเจอคนกลิ้งกะล่อน
ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ อุทาหรณ์ของชีวิต ที่ไม่น่า
เจริญรอยตาม

15. เวลาเจอคนเลว
ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ ตัวอย่างของชีวิต ที่ไม่พึง
ประสงค์

16. เวลาเจออุบัติเหตุ
ให้บอกตัวเอง นี่คือ คำเตือนว่า จงอย่าประมาทซ้ำ
อีกเป็นอันขาด

17. เวลาเจอศัตรูคอยกลั่นแกล้ง
ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ บททดสอบ ที่ว่า
‘มารไม่มี บารมีไม่เกิด’

18. เวลาเจอวิกฤต
ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ บทพิสูจน์สัจธรรม
‘ในวิกฤต ย่อมมีโอกาส’

19. เวลาเจอความจน
ให้บอกตัวเองว่า นี่คือวิธีที่ธรรมชาติ เปิดโอกาส
ให้เราได้ต่อสู้ชีวิต

20. เวลาเจอความตาย
ให้บอกตัวเองว่า นี่คือฉากสุดท้าย ที่จะทำให้ ชีวิต
มีความสมบูรณ์

Cr. The Album