4 วิธี ช่วยปล่อยวางจากอดีต ที่ทำให้ชีวิตจมดิ่ง

4 วิธี ช่วยปล่อยวางจากอดีต ที่ทำให้ชีวิตจมดิ่ง

ความทรงจำและประสบการณ์ที่ย่ำแย่ ย่อมทำให้ความรู้สึกของเราบอบช้ำ บางครั้งทำให้จมอยู่กับเรื่องอดีตที่ไม่สามารถไปไหนได้ จนทำให้พลาดโอกาสดีๆในชีวิต วันนี้เราจึงจะมาแนะนำ การปล่อยวางจากอดีต เพื่อก้าวไปสู่อนาคตที่สดใส

1. การให้

ลองทิ้งความทุกข์ ด้วยการเริ่ม้ตนสร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับคนอื่น เวลาที่เรามีทุกข์มันเป็นเพราะว่าเรากำลังโฟกัสแต่ปัญหาของเรา และอยู่ในโลกแคบๆนี้ ลองเป็นผู้ให้ ลองช่วยเหลือคนอื่นเล็กๆน้อย เช่น การให้ความรักกับครอบครัว ทำบุญกับผู้ยากไร้ ให้สิ่งดีๆกับผู้อื่น จะทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตของเรามีความหมายยิ่งขึ้น และได้เจอกับความสุขที่แท้จริง

2. ควบคุมร่างกายและจิตใจ

สมองเราจะเลือกตอบต่อสิ่งเร้าที่อยู่รอบตัว ฉะนั้นใช้การควบคุมร่างกายและจิตใจด้วยการป้อนเรื่องราวดีๆให้กับสมอง แล้วโฟกัสในสิ่งที่เราต้องการและอยากจะทำ เมื่อทำแบบนี้ไปเรื่อยๆสมองจะสั่งให้เราอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้น เราต้องตัดสินใจเพื่อให้ตัวเองได้ก้าวไปข้างหน้า และลืมอดีตไว้ข้างหลัง

3. รู้นิสัยทางอารมณ์ของตัวเอง

จงเรียนรู้นิสัย และรู้ให้เท่าทันอารมณ์ของเราเอง เวลาที่เรานึกถึงอดีตและกลับไปจมอยู่กับความทุกข์นั้น ให้เราใช้สติในการเลือกที่จะตอบสนองกับอารมณ์เหล่านั้น จิตที่ชอบปรุงแต่งจะทำให้เรายังอยู่กับอดีต แต่สติที่รู้ทันจะช่วยให้เราหลุดพ้นจากทุกข์นั้น

4. ตอบคำถามตัวเองให้ได้

การได้ตั้งคำถามกับตัวเอง และตอบตัวเองได้ เช่น “ทำไมเราต้องก้าวไปข้างหน้า” “เราจะเป็นอย่างไรถ้าเราลืมอดีตที่รัง้เราไว้ได้” “ชีวิตใหม่ของเราจะดีแค่ไหน ถ้าทิ้งอดีตไว้”

สิ่งเหล่านี้เป็นคำถามที่เราควรตอบตัวเอง เพื่อที่เราจะได้ก้าวต่อไปข้างหน้าได้อย่งามีเป้าหมาย และเข้าใจอย่างแท้จริงว่าทำไมเราต้องทิ้งอดีตไว้ การมีแรงใจที่เข้มแข็ง และเหตุผลที่ชัดเจน จะช่วยให้เรามีสติ เมื่อเราต้องกลับไปนึกถึงอดีต สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เรากลับมาอยู่กับปัจจุบัน และบอกให้เรารู้ว่าเราต้องการการเปลี่ยนแปลงและวคามก้าวหน้าในชีวิตที่ดีขึ้น