5 คนที่อยู่รอบตัวเรา แท้จริงแล้วคือกระจกสะท้อนนิสัยเรา

5 คนที่อยู่รอบตัวเรา แท้จริงแล้วคือกระจกสะท้อนนิสัยเรา

เราไม่ใช่ค่าเฉลี่ย 5 คนที่อยู่รอบตัวเรา !! แต่…

5 คนที่อยู่รอบตัวเรา คือ ค่าเฉลี่ยจากการกระทำของเรา

วางตัวแบบไหนก็ดึงดูดคนแบบนั่นต่างหาก.. !!

5 คนที่อยู่รอบตัวเรา คือ ผลของการกระจำจากเรา

5 คนที่อยู่รอบตัวเรา คือ คนที่อยากแวะเวียนเข้ามาโคจรรอบตัวเรา

เมื่อการทำดีส่งผล… เราจะพบคนดี คนจริงใจ คนที่มีนิสัยคล้ายๆกัน

เมื่อกรรมให้ผล… เราจะพบคนไม่ดี ไม่จริงจัง ไม่จริงใจ ไม่ให้เกียรติ

ไม่ซื่อสัตย์ ไม่ชัดเจน ไม่มั่นคง เข้ามาทำให้มีความทุกข์มากขึ้นในชีวิต

ถ้านิสัยของเราดีขึ้น ในวันที่พบคนดี จึงเรียกว่า พบคนดีในเวลาที่เหมาะ

เหมาะในที่นี้… คือมีความพร้อมที่จะรักษาคนดีๆรอบตัวในระยะยาว

ถ้านิสัยของเรายังไม่ดี ในวันที่พบคนดี คือ นิสัยเสียๆของเรา

จะเป็นเหมือนแรงผลัก… ที่ทำให้คนดีๆออกไปจากชีวิตเราได้

ตราบใดที่ไม่คิดแก้ไขนิสัยของตัวเองให้ดีขึ้น ก็ไม่อยากมีใครคบหาเรา

ส่วนคนที่เราดึงดูดเข้ามาโคจรรอบตัวเราได้ ก็จะมีแต่คนที่แย่ๆเข้ามา

เปลี่ยที่ตัวเอง เปลี่ยนที่ความคิด เปลี่ยนที่นิสัย เปลี่ยนที่วิธีปฎิบัติ

สิ่งเหล่านี้จะทำหน้าที่ดึงดูดคนดีๆ เข้ามา และ มักจะเป็นในเวลาที่เหมาะด้วย

การเจอคนที่มีคุณภาพ แต่รักษาคนเหล่านั้นไว้ได้ไม่นานเป็น

ก็เพราะ ความมักง่าย และ ความเคยชิน กับนิสัยเสียเดิมๆของตน

หากเราเป็นคนที่ชอบเอาเปรียบคนอื่น ชอบฉวยดอกาสจากคนอื่น

คนดี คนที่มีน้ำใจ คนที่มีคุณภาพ ที่เราเคยพบเจอ ก็ล้วนแต่จะหนีหาย

การเจอคนแย่ๆ แต่ยังยอมทนทุกข์อยู่ ตรงนี้คือการใช้กรรม ในรูปแบบหนึ่ง

เมื่อไหร่ที่ทุกข์พอแล้ว ทนพอแล้ว ไม่อยากเห็นตัวเองทนทุกข์ซํ้าซากต่อไป

คิดเดินออกมาได้เมื่อไหร่ จึงเรียกว่า พร้อมจะเปลี่ยนแปลงตัวเอง