ต้นไม้มีค่า 58 ชนิด ใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ได้

ต้นไม้มีค่า 58 ชนิด ใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ได้

ข่าวดีสำหรับเกษตรกร และผู้ที่ต้องการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพื่อไปทำธุรกิจต่อยอด เพราะรัฐบาลไฟเขียว เปิดทางให้นำไม้ยืนต้นที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจทั้งหมด 58 ชนิด นำมาเป็นหลักประกันเพื่อกู้ยืมเงินได้

เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 63 นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกรัฐบาล ได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊ก โดยระบุว่า…

“รัฐบาลเปิดทางให้นำไม้ยืนต้นที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจมาเป็นหลักประกันทางธุรกิจเพื่อกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินได้ โดยกำหนดว่าจะต้องเป็นต้นไม้ตามบัญชีท้ายกฎหมายว่าด้วยสวนป่า จำนวน 58 ชนิด

ที่สามารถนำมาเป็นทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจ เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการได้รับความสะดวกและมีโอกาสในการประกอบธุรกิจมากขึ้น “

ซึ่งถือได้ว่า เป็นการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอีกช่องทางหนึ่ง และยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนปลูกป่า ทำให้เกิดพื้นที่ป่าเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งทำให้ประชาชนใช้วิธีนี้ เป็นการออมเงินได้อีกทางหนึ่ง และสามารถเก็บเป็นมรดกให้ลูกหลานได้ต่อไปในภายภาคหน้า

สำหรับไม้ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ จำนวน 58 ชนิด ยกตัวอย่างเช่น ไม้สัก, พะยูง, ชิงชัน, ประดู่, มะค่า, เต็ง, รัง, มะขามป้อม, ไผ่ทุกชนิด, ไม้สกุลมะม่วง, ไม้สกุลทุเรียน, ไม้สกุลยาง, ตะเคียน, สะเดา, นางพญาเสือโคร่ง, ปีบ, กัลปพฤกษ์, ราชพฤกษ์ เป็นต้น

ทั้งนี้ต้นไม้แต่ละชนิดจะมีมูลค่าทางเศรษฐกิจเท่าใด ก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถาบันการเงิน แต่ก็ถือเป็นข่าวดีที่เกษตรกรจะมีโอกาสเข้าถึงเงินกู้ได้ หากมีต้นไม้ 58 ชนิดนี้ จะได้มีทรัพย์เป็นหลักประกันทางธุรกิจ และเพิ่มความสะดวกและเพิ่มโอกาสในการประกอบธุรกิจได้มากขึ้นด้วย

ขอขอบคุณที่มา : นฤมล ภิญโญสินวัฒน์