การใช้ชีวิตคู่ที่ดี ให้ความรักที่มีความสุขและยืนยาว

การใช้ชีวิตคู่ที่ดี ให้ความรักที่มีความสุขและยืนยาว

การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันของคู่ชีวิต ย่อมเป็นธรรมดาที่ต้องมีกระทบกระทั่งกันบ้าง “เหมือนลิ้นกับฟัน” แต่การรักษาคู่ชีวิตไว้ เพื่อให้ความรักยั่งยืนนั้น ต้องเป็นแบบ “สามีหูหนวก ภรรยาเป็นใบ้”

ถึงแม้จะเป็นคู่ชีวิตกัน แต่ก็ต้องมีพื้นที่ส่วนตัวให้กันบ้าง ภรรยาหรือสามีที่ดี ต้องไม่ยุ่งเกี่ยวในเรื่องส่วนตัวของกันและกันจนเกินไป เว้นระยะห่างให้ได้หายใจบ้างก็ดี บางครั้งถ้าโดนภรรยาบ่น สามีก็ทำเป็นหูหนวกไปบ้าง ไม่ต้องตอบโต้อะไร บางครั้งสามีทำไม่ถูกใจในเรื่องเล็กๆน้อยๆ ภรรยาก็ทำเป็นใบ้ ไม่พูดไม่บ่น ชีวิตคู่ก็จะสงบสุขและมีความรักที่ยืนยาว

ภรรยางาม ทำให้สามีมีความสุขได้แค่ครึ่งหนึ่ง แต่ภรรยาที่ดี จะทำให้สามีมีความสุขไปตลอดชีวิต ความสวยเป็นแค่รูปลักษณ์ภายนอกที่มองแล้วอิ่มใจ และความสบายใจต่างหากที่จะทำให้สามีอยากจะอยู่กับเราตลอดไป

ส่วนสามีก็ต้องเป็นสุภาพบุรุษ ให้เกรียรติภรรยาของตนทั้งต่อหน้าและลับหลัง อย่าทำให้ใครต้องมาพูดให้ภรรยาของเราได้ว่า “โง่ หรือโดนหลอกสวมเขา” สามีที่ดีต้องเป็นผู้นำให้กับครอบครัว และไม่ทำให้ภรรยาต้องเสียน้ำตา

ตอนจีบเขาครั้งแรก อยากจะได้เขามาครอบครองมากขนาดไหน ได้มาแล้วก็ต้องดูแลเขาให้ดีเหมือนครั้งแรกที่ต้องการเช่นกัน เสอมต้นเสมอปลาย ให้ความรักกับเธอ และเธอจะให้ความสุข ความสบายใจกับคุณ

ผู้หญิงทุกคนมีความฉลาดอยู่ในตัว แต่ผู้หญิงที่ฉลาดจริง จะรู้ว่าตอนไหนควรใจดีด้วย หรือตอนไหนควรร้ายด้วย “น่ารักเหมือนดั่งตุ๊กตาในยามดี และ ดุร้ายเหมือนเสือแม่ลูกอ่อนในยามร้าย”