โจโฉที่ว่าร้าย ก็ยังมีคนรัก เล่าปีที่ว่าดีนัก ก็ยังมีคนชัง “ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร ก็ต้องมีคนที่ไม่ชอบคุณเสมอ”

โจโฉที่ว่าร้าย ก็ยังมีคนรัก เล่าปีที่ว่าดีนัก ก็ยังมีคนชัง “ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร ก็ต้องมีคนที่ไม่ชอบคุณเสมอ”

โจโฉที่ว่าร้าย ก็ยังมีคนรัก… เล่าปีที่ว่าดีนัก ก็ยังมีคนชัง

ไม่มีใครชั่วร้ายไปทั้งหมด

แม้แต่คนชั่วเองก็ยังรักและเอ็นดูลูกของเขา

ในตัวของเรานั้นมีทั้งขาวและดำ

อยู่ที่จะเอาชนะด้านดี ด้านร้ายของตนเองได้หรือเปล่า

โจโฉที่ว่าร้าย .. ก็ยังมีคนรัก

เล่าปีที่ว่าดีนัก .. ก็ยังมีคนชัง

อย่าไปใส่ใจกับการตีค่า

จากคน .. ที่ไม่รู้จักคุณดีพอ

คนที่คุยกันถูกคอ

ไม่เสมอไปว่า .. เหมาะที่จะใช้ชีวิตร่วมกัน

คนที่สามารถใช้ชีวิตร่วมกันได้

ก็ไม่เสมอไปว่า .. จะอยู่กันได้อย่างยืนยง

คนที่ใช้ชีวิตด้วยกันได้อย่างยืนยง

ก็ไม่เสมอไปว่า .. จะมีความสุข

เวลา .. ก็ไม่ต่างอะไรจากแห

คุณหว่านลงไปที่ใด คุณก็จะได้สิ่งนั้นกลับมา

ผู้หญิงใช้คำว่า “เพื่อน” เพื่อที่จะบอกเลิก

ผู้ชายใช้คำว่า “เพื่อน” แลกมาซึ่งคำว่ารัก

หากลืมไม่ได้ .. ก็อย่าลืม

เพราะการลืมที่แท้จริงนั้น ไม่จำเป็นต้องใช้ความพยายาม

ความไว้ใจเหมือนน้ำ ..

เมื่อขุ่นแล้วทำให้มันใสกลับมาเหมือนดังเดิมยาก

แม้จะใส .. แต่ก็ไม่ไว้ใจแล้ว

ความรักเหมือนกระจก ..

เมื่อแตกแล้วก็อยากประสานให้เหมือนเดิมได้

แม้ประสานได้ .. ก็ไม่สนิทเหมือนเดิมแล้ว

ขอบพระคุณแหล่งที่มา : ภาสกร ภูตะวัน