ต่างชาติพูดถึงไทย 10 เรื่องจริงที่เถียงไม่ออกจริงทุกข้อ

ต่างชาติพูดถึงไทย 10 เรื่องจริงที่เถียงไม่ออกจริงทุกข้อ

วันนี้เราจะพามาดูอีกหนึ่งบทความที่น่าสนใจ เมื่อคนต่างชาติมองสังคมไทย เขาได้เขียนถึงจุดอ่อนของสังคมไทย ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เราเห็นถึงความเป็นจริงที่เกิดขึ้น เรียกว่าเถียงไม่ออกเลยทีเดียว โดยไม่ได้มีเจตนาที่จะตำหนิใครๆ เพียงแต่อยากเตือนสติคนไทยด้วยกันเอง ให้หันกลับมามองตัวเองกันให้มากขึ้น เพื่อให้เราสามารถแก้ไขจุดบกพร่องได้

1. อิจฉาตาร้อน สังคมบ้านเรา มักจะเป็นสังคมที่ชอบยกย่องคนมีอำนาจ มีเงิน ที่ทำอะไรก็ดูดีไปหมด แตกต่างกับคนจนที่ไม่มีเงิน มักจะไม่ให้เกียรติ ชอบเกาะผู้มีอำนาจเพื่อความอยู่รอด คนดีๆก็ไม่กล้าเข้ามาเพราะกลัวเปลืองตัว

2. กฏหมายไม่เข้มแข็ง การบังคับใช้กฏหมายยังไม่เข้มแข็งเท่าที่ควรจะเป็น ผู้บังคับใช้กฏหมายกลับทำให้กฏหมายดูไม่ศักดิ์สิทธิ์ซะเอง การปราบปรามไม่จริงจัง ดำเนินการไม่ต่อเนื่อง ไม่มีมาตรฐานอย่างชัดเจาเหมือนกับประเทศที่เจริญแล้ว

3. การกระจายความเจริญไม่ทั่วถึง ใช้งบประมาณไปกับการพัฒนาพื้นที่แค่เฉพาะในตัวเมืองไม่กี่จังหวัด แต่ไม่ยอมกระจายความเจริญสู่พื้นที่ชนบท หรือพื้นที่ห่างไกล ทำให้ประชากรเกือบ 70% ต้องขาดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และโอกาสหลายๆอย่างที่รัฐควรจะสนับสนุนและส่งเสริม กลับทำได้ไม่เต็มที่

4. ไม่รู้จักหน้าที่ของตัวเอง เป็นประเทศที่รู้จักหน้าที่ตัวเองต่ำมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้าที่ต่อสังคมและส่วนรวม มักจะเป็นประเภทที่มือใครยาวสาวได้สาวเอาซะมากกว่า จึงทำให้เกิดเป็นธุรกิจการศึกษา ธุรกิจการค้า ธุรกิจการเมือง ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นตัวฉุดรั้งไม่ให้ประเทศเดินไปข้างหน้า

5. การศึกษาไม่ทันสมัย แม้จะผ่านมากี่ปี ปัญหาทางด้านการศึกษาก็ยังไม่ถูกแก้ไขเสียที และส่วนใหญ่การศึกษาก็ชอบเน้นการท่องจำ มากกว่าการคิดวิเคราะห์ ปิดกั้นการแสดงออกของ เ ด็ ก ๆ ไม่ชอบให้คิดนอกกรอบหรือทำอะไรใหม่ๆที่แตกต่างจากเดิม ทำให้ไม่กล้าแสดงออก และไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเอง คนที่มีฐานะจึงนิยมส่งลูกไปเรียนต่างประเทศเพื่อโอกาสที่ดีกว่า

6. ไม่วางแผนอนาคต มากกว่า 70% มักจะทำงานแบบไม่มีการวางแผน มองอนาคตไม่เป็น ทำงานไปแบบวันต่อวัน แก้ปัญหาเป็นวันๆไปก็พอ ซึ่งส่วนน้อยมากที่จะทำงานแบบเป็นระบบ และมีเป้าหมายในชีวิตตัวเองอย่างชัดเจน

7. เลี้ยงลูกไม่เป็น พ่อแม่มักจะเลี้ยงลูกแบบเอาใจ กลัวลูกลำบาก จึงทำให้เองทุกอย่าง สุดท้ายกลายเป็นลูกทำอะไรเองไม่เป็น ขาดความอดทน ไม่มีภูมิคุ้มกัน เวลาที่เจอปัญหาเข้ามาก็หาทางออกไม่ได้ แก้ปัญหาไม่เป็น เรียกว่าจิตใจไม่เข้มแข็ง ซึ่งต่ามกับต่างชาติที่ปล่อยให้ลูกช่วยเหลือตัวเองตั้งแต่เล็กๆ ในช่วงวัยที่เขาสามารถทำเองได้ เริ่มจากเรื่องเล็กๆน้อยๆ ค่อยๆฝึกไปจนเป็นนิสัยและเมื่อโตขึ้น ก็จะสามารถดูแลตัวเองได้

8. ยังไม่พร้อมสำหรับเวทีโลก ขาดทักษะความสามารถ และทีเวิร์กที่จะไปสู้กับประเทศอื่นๆ จึงขาดความน่าเชื่อถือในเวทีการค้าระดับโลก แม้แต่ประเทศเล็กๆอย่างสิงคโปร์ เราก็สู้ไม่ได้

9. ค้านลูกเดียว บ่อยครั้งที่ประเทศของเราถูกหยุดเอาไว้ ทำให้เสียโอกาสต่างๆที่จะพัฒนาประเทศ เพียงเพราะคนบางกลุ่มที่อิงแต่ผลประโยชน์ และมักค้านแบบหัวชนฝา โดยที่ไม่ยองคุยกันด้วยเหตุผล

10. ไม่จริงจังในหน้าที่ที่ไม่รับมอบหมาย คนส่วนใหญ่ยังชอบทำแบบผักชีโรยหน้า ในหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบ ไม่ตั้งใจทำงานจริงจังมากพอ ซึ่งแตกต่างจากต่างชาติที่เขามักจะให้ความสำคัญต่อข้อตกลงและสัญญาอย่างเคร่งครัด เพราะนั่นจะเป็นการสร้างความไว้ใจและน่าเชื่อถือในระยะยาว เพื่อเครดิตที่ดี แต่ในบ้านเรามักจะมองข้ามเรื่องเหล่านี้

นี่เป็นเพียงมุมมองบางส่วนที่ถูกถ่ายทอดจากบุคคลภายนอกที่มองเข้ามา ซึ่งพวกเราอาจจะมองไม่เห็น นั่นเป็นเรื่องที่ดีที่จะให้คนอื่นบอกว่าเราเป็นแบบไหน และควรแก้ไขตรงไหน เพราะตัวเราเองมักจะมองไม่เห็นจุดบกพร่องของตัวเอง ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เป็นมุมมองสำหรับคนที่อยู่ในสังคมอาจจะมองไม่เห็น แต่คนที่อยู่ข้างนอกมองเห็นความเป็นจริงเหล่านี้

ท้ายที่สุดแล้วพวกเราก็คือคนในสังคมที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนสังคมไปข้างหน้า ไม่ใช่ใครอื่น การได้รับรู้ถึงข้อเสียก็จะทำให้เราแก้ปัญหาได้ตรงจุดและพัฒนาสังคมให้น่าอยู่และดียิ่งขึ้นไป