แค่ทำตาม 4 ข้อ แก้ไขชีวิตติดขัด เงินไม่พอใช้ ให้ดีขึ้นได้

แค่ทำตาม 4 ข้อ แก้ไขชีวิตติดขัด เงินไม่พอใช้ ให้ดีขึ้นได้

หลายครั้งที่ชีวิตเหมือนจะดีขึ้น แต่กลับมีอะไรมาขัดขวางไว้ตลอด ทำอะไรได้ไม่เต็มที่ ซึ่งตามความ เ ชื่ อ ของทางบ้านเรา ก็มักจะเชื่อในเรื่องบาปบุญ การทำ ก ร ร ม จนส่งผลมาถึงเราในตอนนี้ ใครที่กำลังขัดสน เงินไม่พอใช้ ก็อาจจะเป็น ก ร ร ม ที่เคยทำไว้เช่นกัน วันนี้เราจึงมีคำแนะนำมาให้ทำตาม 4 ข้อนี้ ทำแล้วรับรองว่าชีวิตเปลี่ยนไปในทางที่ดีแน่นอน

1. ตื่นเช้าใส่บาตร ทำบุญสม่ำเสมอ

หมั่นตื่นเช้าเพื่อใส่บาตรบ้าง การตื่นเช้ายังส่งผลให้ร่างกายของเราสดชื่นกว่าการตื่นสายอีกด้วย และมีพลังในการเริ่มต้นวันใหม่ได้ดีกว่า นอกจากการทำบุญเพิ่มบุญกุศลแล้ว ควรอนุโมทนาบุญให้กับ เ จ้ า ก ร ร ม น า ย เ ว ร ทั้งในอดีตและปัจจุบัน เพื่อที่จะได้ไม่มีอะไรติดค้างกัน

การสร้างบุญกุศลให้ตัวเอง และการแบ่งบุญกุศลให้ เ จ้ า ก ร ร ม น า ย เ ว ร จะทำให้ชีวิตของคุณมีแต่ความสุขความเจริญ และมีความราบรื่นในชีวิต

2. ขอขมาลาโทษคุณพ่อคุณแม่

หากเราไม่ได้อาศัยอยู่กับพ่อแม่ ก็อยากให้หาเวลาไปเยี่ยมท่าน และทำการขอขมาท่าน กับสิ่งที่ทำลงไป อาจจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ ด้วยวาจา หรือการกระทำ ขอให้ท่านให้อภัยในสิ่งที่เราได้ทำล่วงเกินท่านไป และขอพรกับท่านให้ชีวิตเราเจริญรุ่งเรือง

เชื่อว่าพ่อแม่ก็พร้อมที่จะให้อภัยลูกๆทุกคนอยู่แล้ว โดยการขอขมาก็ให้นำดอกไม้ หรือจะใช้พวงมาลัยสักพวง หากะละมังมาล้างเท้าให้พ่อแม่ แล้วพูดขอขมากับสิ่งที่เคยทำลงไปที่นึกได้ ขอให้ท่านยกโทษให้เรา พาท่านไปทานอาหารอรอ่ยๆ ดูแลท่านเท่าที่จะทำได้ แล้วคุณจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต การทำดีกับใครก็ไม่เท่าทำให้พ่อแม่ผู้ที่เลี้ยงดูเรามา รวมถึงตอบแทนผู้มีพระคุณทุกคนในชีวิต ในตอนที่มีกำลังจะทำได้

3. ชำระหนี้สงฆ์

หากใครรู้สึกว่า เหมือนชีวิตจะดีขึ้น กลับมีอะไรมาขัดขวางไว้จะดีก็ดีได้ไม่สุด มีหน้าที่การงานที่ดีกว่าคนอื่น แต่กลับมีปัญหาเรื่องเงินทอง อยู่ไม่เป็นสุข ให้ลองทำการชำระหนี้สงฆ์เพื่อเป็นการแก้ก ร ร ม

การทำป้ายบอกทางในวัด ก็เป็นการทำบุญได้เช่นกัน เพราะให้ความรู้ หรือบอกทางให้คนอื่นได้รับรู้ ถือเป็นสิ่งที่ดีที่เราสามารถเริ่มต้นทำได้ง่ายๆ เป็นกุศลในการแบ่งปัน คือ แบ่งปันน้ำใจ แบ่งปันความรู้ จะได้มีคนคอยให้ความช่วยเหลือและพึงพาอาศัยได้ยามจำเป็น

4. ทำความสะอาดพระพุทธรูปในบ้าน

พระพุทธรูปในบ้าน เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราให้ความเคารพบูชา ดังนั้นควรหมั่นดูแลทำความสะอาดเป็นประจำ ไม่ควรให้มีฝุ่นเกาะ รวมถึงการทำความสะอาดบ้านด้วย อย่าให้มีสิ่งของวางเกะกะ เพราะจะเป็นการขัดขวางทางเงินเข้าบ้าน ถ้าอยากให้เงินไหลเข้ามา ก็ต้องทำบ้านให้สะอาดเป็นระเบียบ อย่าให้มีสิ่งกีดขวาง

ใจควาสำคัญนั้นอยู่ที่ การมุ่งเน้นทำแต่สิ่งที่ดีๆ ย่อมเกิดผลดีกับชีวิตเราเช่นกัน เหมือนดั่งที่พระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ว่า… “บุคคลหว่านพืชเช่นไร ย่อมได้ผลเช่นนั้น ผู้ทำกรรมดี ย่อมได้รับผลดี ผู้ทำกรรมชั่ว ย่อมได้รับผลชั่ว”

ทุกการกระทำที่ทำลงไป ย่อมส่งผลตามมาเสมอ ไม่ว่าในทิศทางใดก็ตาม อาจจะออกมาดีหรือออกมาแย่ ไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วล้วนให้ผลทั้งสิ้น เหมือนใครหว่านพืชเช่นไร ต้องได้รับผลเช่นนั้น อยากได้รับสิ่งดีๆ ก็ต้องรู้จักให้สิ่งดีๆกับคนอื่นด้วยเช่นเดียวกัน

เ รื่ อ ง นี้ เ ป็ น ค ว า ม เ ชื่ อ ส่ ว น บุ ค ค ล  โ ป ร ด ใ ช้ วิ จ า ร ณ ญ า ณ ใ น ก า ร อ่ า น

ขอบคุณแหล่งที่มา : Postsod