เคยได้ยินไหม… “คนรู้จริง มักนิ่งเงียบ” นิ่งอย่างมีสติ รู้ในสิ่งที่ไม่ควรพูด มากกว่าสิ่งที่ควรพูด

เคยได้ยินไหม… “คนรู้จริง มักนิ่งเงียบ” นิ่งอย่างมีสติ รู้ในสิ่งที่ไม่ควรพูด มากกว่าสิ่งที่ควรพูด

เคยเห็นไหม

ใครที่มีอาการแบบนี้

ที่ไม่รู้อะไรก็มักจะเอะอะโวยวาย

ในขณะที่…

“คนรู้จริง มักนิ่งเงียบ”

พระพุทธองค์ตรัสว่า

“สิ่งใดพร่อง สิ่งนั้นดัง

สิ่งใดเต็ม สิ่งนั้นเงียบ”

คนพาลเปรียบได้กับหม้อน้ำที่มีน้ำเพียงครึ่งเดียว

บัณฑิตเปรียบได้กับห้วงน้ำที่เต็มเปี่ยม …

อนึ่ง สมณะใดรู้แจ้งธรรม

สำรวมจิตของตนได้ ไม่กล่าวมากทั้งที่รู้

สมณะนั้นชื่อว่าเป็นมุนี

ย่อมควรแก่ปฏิปทาของมุนี

สมณะนั้นเป็นมุนีได้บรรลุปฏิปทาของมุนี

(หมายถึงบรรลุอรหัตตมัคคญาณ) แล้ว”

ความจริงอันประเสริฐ มีอยู่ ๔ อย่าง

คือทุกข์

เหตุเกิดของทุกข์

สภาพความหลุดพ้นจากทุกข์

และหนทางการดับทุกข์

ความรู้…ในความจริงนี้

ไม่ได้มากับ…ความคิด

เมื่อ ‘คิด’ ว่า ‘รู้’

มัก ‘ไม่รู้’

เมื่อ ‘รู้’

จึงรู้ว่า…ที่ผ่านมา ‘ไม่รู้’

เมื่อ‘รู้’…จึง ‘รู้’ ว่า…ไม่จำเป็นต้องพูดอะไร

ไม่เห็นต้องยินดี หรือพอใจกับ…สิ่งที่รู้นั้น

เพราะหากทำอย่างนั้น

มันจะวนกลับ…พาไปสู่

…ความทุกข์…

#cr.ทิ้งคิดใจเป็นอิสระ

………

ถ้า เ ลื อ ก เ กิ ด ไ ด้

ทุกคนก็อยากตื่นขึ้นมาให้ชีวิตเจอแต่เรื่องดีๆ

ให้ทุกวินาทีมีแต่ความสุข

แต่ความจริงแล้วนั้น สุข ทุกข์

มันวนเวียนในชีวิตเราไม่รู้จบ

นี่แหละคือ …

ชีวิตในโลกแห่งความเป็นจริง

.. #การมีชีวิตอยู่ #..

… #กับการใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่า #…

… #มันต่างกันเหลือเกิน #..

… 🔸ความจริงเท่าที่รู้🔸…

Cr. ยายจันทร์ ข้างวัด