ยิ่งอวดฉลาด ยิ่งดูโง่ รู้แล้วอย่าโอ้อวด

ยิ่งอวดฉลาด ยิ่งดูโง่ รู้แล้วอย่าโอ้อวด

ยิ่งทำตัวใหญ่ คุณยิ่งตัวเล็ก

ยิ่งถ่อมตัว คุณยิ่งสูงขึ้น

ยิ่งอวดฉลาด ยิ่งดูโง่

ยิ่งโอ้อวด ยิ่งดูเหมือนไม่มี

ยิ่งพยายามจะนำ ยิ่งไม่มีผู้ใดตาม

ยิ่งกร่าง ยิ่งไม่น่ายำเกรง

ยิ่งตะโกน ยิ่งไม่รับความสนใจ

ยิ่งรีบ กลับยิ่งช้า

ยิ่งพยายามสวยพยามหล่อ ยิ่งดูไม่ดี

ยิ่งธรรมดา กลับยิ่งน่าค้นหา

ยิ่งพูดน้อย กลับได้รู้เยอะ

ยิ่งพูดเยอะ ยิ่งได้ฟังน้อย

ยิ่งคิดว่าตัวเองรู้ดี ยิ่งไม่เคยรู้

ยิ่งยึดติดอำนาจ อำนาจยิ่งลดลง

ยิ่งบังคับ ยิ่งถูกขัดขืน

ยิ่งสั่ง ยิ่งไม่ทำตาม

ยิ่งรู้เยอะ ยิ่งเป็นทุกข์

ยิ่งฉลาด ยิ่งไม่ฟังคนอื่น

ยิ่งอยากถูกรัก ยิ่งไม่ได้รับรัก

ยิ่งเฉยๆ ยิ่งถูกตามตื้อ

ยิ่งตื้อ ยิ่งไม่ได้

ยิ่งอกหัก ยิ่งแข็งแกร่ง

ยิ่งผิดพลาด ยิ่งเก่งขึ้น

ยิ่งล้มเหลว ยิ่งใกล้สำเร็จ

ยิ่งสำเร็จ ยิ่งกลัวพลาด

ยิ่งชนะ ยิ่งกลัวแพ้

ยิ่งตัดสินคนอื่น ก็ยิ่งเลว

ยิ่งอยากรวย ยิ่งจน

ยิ่งคิดเยอะ ยิ่งไม่เจอคำตอบ

ยิ่งเกลียด ยิ่งตัดไม่ขาด

ยิ่งอยากเป็นอิสระ ยิ่งติดกับ

ยิ่งพยายามตลก ยิ่งไม่ตลก

ยิ่งโง่ ยิ่งฉลาด

ยิ่งง่าย ยิ่งมีเสน่ห์

ยิ่งธรรมดา ยิ่งพิเศษ

ยิ่งช้า ยิ่งไปได้ไกล

ยิ่งให้ ยิ่งได้รับ

ยิ่งไม่ต้องการ ยิ่งมีคนมอบให้

ยิ่งเงียบ ยิ่งมีพลัง

ยิ่งเดินข้างกัน ยิ่งเป็นผู้นำ

ยิ่งน้อมตัวลง ยิ่งถูกชูขึ้น

ขอบคุณเรื่องราวดีๆ : RoundfingerBOOK