นอนฟังธรรมจนหลับ ก็ได้บุญมาก เกิดอานิสงส์ใหญ่ได้

นอนฟังธรรมจนหลับ ก็ได้บุญมาก เกิดอานิสงส์ใหญ่ได้

การฟังธรรม เพื่อให้เกิดบุญบารมี ต้องอยู่ในสภาวะที่จิตสงบ พร้อมที่จะรับฟัง บางคนก็ชอบเปิดฟังธรรมก่อนนอน เพราะรู้สึกลื่นหู และทำให้หลับสบาย แต่ก็เกิดความสงสัยว่าการนอนฟังธรรมแล้วเผลอหลับไป จะได้บุญไหม หรือจะเป็น บ า ป หรือเปล่า ลองมาฟังคำตอบจากหลวงพ่อกัน

ผู้ถาม : ผมอยู่บ้านเปิดเทปธรรมะของหลวงพ่อฟัง แต่เวลาฟังแล้วเผลอหลับไป อย่างนี้จะเกิดประโยชน์หรือเปล่าครับ..?

หลวงพ่อ : นอนฟังธรรมจนหลับ แสดงว่าธรรมะทำให้จิตใจสงบแล้วก็เข้าภวังค์ไปเลย ซึ่งจะว่าดีก็ดี จะว่าไม่ดีก็ได้ ที่ว่าดีเพราะจิตสงบ ร่างกายได้รับการพักผ่อนเต็มที่ ที่ว่าไม่ดีเพราะเป็นการสร้างนิสัย ต่อไปพอไปฟังธรรมะที่ไหน หรือจิตสงบเมื่อใด จะเกิดอาการง่วงได้ง่าย

ผู้ถาม : ถ้าอย่างนั้นควรทำอย่างไรครับ

หลวงพ่อ : ธรรมะของพระพุทธเจ้า นั่ง นอน ยืน เดิน เขาไม่ได้ห้าม นอนฟังปล่อยให้หลับไปเลยยิ่งดีใหญ่ ฟังเทปไม่ทันจบก็หลับไป เทปก็ว่าไปตามเรื่องตามราว นั่นแหละจิตเป็นฌาน ถ้าฟังแล้วรำคาญมันจะหลับไม่ได้ ถ้าเกิดความเพลิดเพลินจิตจะสบายเรื่อยไป พอถึงฌานปั๊บตัดหลับเลย อันนี้มีประโยชน์ใหญ่

ผู้ถาม : แบบนั้นก็มีประโยชน์อยู๋บ้างใช่ไหมครับ

หลวงพ่อ : การเปิดธรรมะฟังเบาๆก่อนนอนจนเผลอหลับไป อย่างน้อยในช่วงแรกของการฟังเราจะยังได้รับฟังธรรมะ และ ได้เรียบรู้คำสอนอยู่บ้าง เป็นการขัดเกลาจิตใจตัวเองก่อนเข้านอน เสียงสวดมนต์ หรือ เสียงการบรรยายธรรมนั้น เป็นทำนองที่ราบเรียบ เป็นช่วงของคลื่นเสียงที่ฟังแล้วทำให้เรารู้สึก สุข สงบ สบายใจ จะช่วยให้นอนหลับได้อย่างผ่อนคลาย ร่างกายรู้สึกปลอดภัย และ ได้รับการพักผ่อนเต็มที่

ผู้ถาม : แล้วถ้าฟังตอนอื่นละ เช่น ตอนเข้าห้องน้ำไปปลดทุกข์จะได้ไหมครับ

หลวงพ่อ : เอาอะไรฟัง เอาหูฟังหรือเอา ท ว า ร ฟัง?

ผู้ถาม : เอาหูครับ

หลวงพ่อ : เอาหูฟังไม่เป็นไร

ผู้ถาม : แหมท่านนี่มีอารมณ์ขันเหมือนกันนะ

”  การฟังธรรม เพื่อให้ได้ประโยชน์ที่สุด คือการใช้ความรู้สึกของเราไว้ที่ตรงนั้น ไม่ต้องส่งจิตออกไปภายนอก แม้แต่ส่งหาผู้เทศน์ก็ตาม ให้รู้สึกอยู่กับตังของเราเอง เมื่อเราตั้งจิต ไม่ไปคาดหมาย หรือปรุงแต่งอะไร เมื่อท่านเทศน์เรื่องอะไร เราก็จะรับเอาโดยเฉพาะสิ่งที่ท่านแสดงไปเท่านั้น ไม่ต้องไปตีความอะไรให้มากมาย เพราะในขณะที่ฟัง จิตของเราย่อมได้รับความสงบ และจิตที่สงบ จะเกิดความสุขในขณะที่ฟังเทศน์  “