“ปัญหา” ไม่ได้เกิดขึ้นมาเพื่อให้เรายอมแพ้

“ปัญหา” ไม่ได้เกิดขึ้นมาเพื่อให้เรายอมแพ้

“ร่ม” ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมา เพื่อให้ฝนหยุดตก

แต่ถูกสร้างขึ้น ให้เราเดินต่อไปได้ ท่ามกลางสายฝน

“กำลังใจ” ก็คงไม่ต่างจากร่ม…

เพราะมันไม่สามารถ หยุดปัญหา หรือ อุปสรรค ที่จะผ่านเข้ามาได้

แต่มันเป็น สิ่งที่จะพาเราก้าวผ่านปัญหาต่างๆ ได้อย่างเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น

ต่อให้คุณดีอย่างไร ก็ไม่เสมอไปว่า .. คนอื่นจะชอบคุณ

ย่อมมีทั้งคนชื่นชมคุณ มีทั้งคนรังเกียจคุณ

มีคนอิจฉาคุณ และก็มีคนดูถูกคุณ

คุณ .. ในขี้ปากคนอื่นไม่ใช่ตัวตนของคุณที่แท้จริง

ตาเหมือนกัน .. ยังมองไม่เหมือนกัน

ปากเหมือนกัน .. ยังพูดไม่เหมือนกัน

ใจเหมือนกัน .. ก็ยังคิดไม่เหมือนกัน

เงินเหมือนกัน .. ก็ยังใช้ไม่เหมือนกัน

คนเหมือนกัน .. ก็ยังใช้ชีวิตไม่เหมือนกัน

หากคุณคิดว่ามันคือความสุข .. จงแสวงหา

หากคุณคิดว่ามันคุ้มค่า .. จงรักษาไว้

หากคุณคิดว่ามันคือวาสนา .. จงถนอมเถิด

ไม่มีเรื่องใด .. ที่ไม่ถูกคนวิพากษ์วิจารณ์

ไม่มีใครผู้ใด .. ที่ไม่ถูกคนอื่นสงสัย

เป็นตัวเอง .. ที่ไม่ทำให้ตัวเองและคนอื่นเดือดร้อน

ไม่ทำในสิ่งที่ต้องละอายและต้องเสียใจภายหลังก็พอ

นักปราชญ์ท่านหนึ่งกล่าวว่า

“ดวงตาที่สวยที่สุดคือ ดวงตาที่มองแต่สิ่งที่ดีในตัวผู้อื่น”

“มือที่สวยที่สุด คือ มือที่ฉุดดึงผู้ที่ล้มลงให้ลุกขึ้น”

“ขาที่สวยที่สุด คือ ขาที่ก้าวเดินด้วยสติและปัญญา”

“ปากที่สวยที่สุด คือ ปากที่พูดด้วยความรักและความเมตตา”

“บุคคลผู้ที่มีจิตใจดีที่สุด คือ ผู้ที่มีความเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน”