เราทุกคนจะมี 3 ชีวิต ที่ได้ใช้เสมอ เตือนสติใช้ชีวิต

เราทุกคนจะมี 3 ชีวิต ที่ได้ใช้เสมอ เตือนสติใช้ชีวิต

ชีวิตคนเรา ต้องเจอกับอะไรบ้างในแต่ละวัน ทั้งผู้คน เหตุการณ์ เรื่องราวต่างๆมากมาย

และเราจะมี 3 ชีวิต ที่เราได้ใช้

ชีวิตที่หนึ่ง : ชีวิตที่เปิดเผยต่อสังคม คนทั่วไปรับรู้

ชีวิตที่สอง : มีชีวิตส่วนตัว ครอบครัว เพื่อนสนิทรับรู้

ชีวิตที่สาม : มีชีวิตที่เร้นลับ มีเพียงแค่ตัวเองเท่านั้นที่รับรู้

เราจะมี “หนึ่งทางในชีวิต” ทางที่ต้องเดินด้วยกำลังขาของตนเอง

เราจะมี “ใบทั้งสี่ในชีวิต” ใบสูติบัตร ใบประกาศนียบัตร ใบทะเบียนสมรส ใบมรณะบัตร

เราจะมี “น้ำทั้งสี่ในชีวิต” น้ำนม น้ำดื่ม น้ำมึนเม า น้ำเกลือ

เราจะมี “รถ 4 คันในชีวิต” รถเข็นเด็ก รถจักรยาน รถยนต์ รถเข็นคนไข้

เราจะมี “ห้าทรัพย์สินที่แท้จริงในชีวิต”  มิตรภาพ ร่างกาย ความกล้าหาญ ความหวัง ความศรัทธา

1. เมื่อมีคนบางคน “หาเรื่องคุณ” จงขอบคุณเขา เพราะเขากำลังสอนคุณ ให้รู้จักการให้อภัย และใจเย็น

2. เมื่อมีคนบางคน “วิจารณ์คุณในทางที่ไม่ดี” จงขอบคุณเขา เพราะเขากำลังสอนคุณ ว่าคนที่ไม่ทำอะไรเลย เอาแต่ว่าให้คนอื่น เป็นคนแบบไหน

3. เมื่อมีคนบางคน “พูดลับหลังคุณไม่ดี” จงขอบคุณเขา เพราะเขากำลังสอนคุณ ว่าอย่าไว้ใจใครง่ายๆ

4. เมื่อมีคนบางคน “ทำให้คุณผิดหวัง” จงขอบคุณเขา เรพาะเขากำลังสอนคุณ ว่าอย่าไปคาดหวังอะไรจากใคร เพราะมันเป็นไปไม่ได้ที่จะถูกใจเราไปหมดทุกอย่าง

5. เมื่อมีคนบางคน “เบื่อคุณ” จงขอบคุณเขาเพราะเขากำลังสอนคุณ ให้คุณกลับมาใส่ใจและให้เวลาตัวเองมากขึ้น ดีกว่าที่จะเอาเวลาไปใส่ใจเขา

6. เมื่อมีคนบางคน “ไม่สนใจคุณ” จงขอบคุณเขา เพราะเขากำลังสอนคุณ ให้พึ่งตัวเอง และอยู่ได้เองโดยที่ไม่ต้องมีเขา

7. เมื่อมีคนบางคน “ไม่รักคุณ” จงขอบคุณเขา เพราะเขากำลังสอนคุณ ให้รู้จักหันกลับมารักตัวเองให้มากขึ้น