คน 3 ประเภท คนที่รักเรา คนที่เฉยๆกับเรา คนที่ไม่ชอบหน้าเรา

คน 3 ประเภท คนที่รักเรา คนที่เฉยๆกับเรา คนที่ไม่ชอบหน้าเรา

เราเป็นเพียงแค่คนธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้น

เราไม่สามารถที่จะทำทุกอย่างให้คนทั้งโลกพอใจได้ตลอดเวลา

คนบนโลกนี้มีอยู่ 3 ประเภท “คนที่รักเรา คนที่เฉยๆกับเรา คนที่เกลียดเรา”

เราแค่ต้องรักษาคนที่รักเราไว้ให้ดี และทำให้คนที่เฉยๆกับเรารักเรา

ส่วนคนที่เกลียดเรา “ก็ต้องปล่อยเขาไป” ตามที่ควรจะเป็น

บางครั้งเราไม่จำเป็นต้องอธิบายให้มากมาย

ถ้าคนที่พร้อมจะเข้าใจเรา เขาไม่ต้องให้เราพูดเยอะ เขาก็เข้าใจได้เอง

แต่กับคนที่ไม่เปิดใจรับฟัง ต่อให้อธิบายแค่ไหน ก็มีอคติกับเราเหมือนเดิม

เราแค่ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด ส่วนผลจะออกมาอย่างไรก็ให้มันเป็นไป

ถ้าสิ่งที่คุณทำ เกิดล้มเหลว มันเป็น “ปัจจัยภายนอก” ที่คุณไม่สามารถควบคุมได้

ขอแค่คุณรู้ตัวเอง ว่าคุณควบคุม “ปัจจัยภายใน” อย่างเต็มที่แล้วก็พอ

การอยากได้รับการยอมรับจากคนทั้งโลก มันคงเป็นไปไม่ได้

เพราะในบางครั้ง เรายังเคยรู้สึกไม่พอใจตัวเองเลย

แล้วกับคนอื่น ที่เราไม่สามารถไปควบคุมอะไรได้ เราจะไปสนใจทำไม

แค่ทำในสิ่งที่เราทำได้ให้ดีที่สุด ถ้าใครไม่เห็นว่าดี “ก็แค่ปล่อยเขาไป”

อย่าฝืนทำอะไรที่ทำให้ตัวเองไม่มีความสุข มันไม่ส่งผลดีกับใครหรอก

เราไม่ได้มีเวลามากขนาดนั้น ที่จะคอยทำให้คนทั้งโลกพอใจ หรือเข้าใจเรา

แค่ใช้เวลากับตัวเองและคนที่รักเรา ให้เป็นช่วงเวลที่ดีที่สุดก็พอแล้ว